Κτήμα Ορίζοντες…

Ένα φανταστικό μέρος που μας φιλοξένησε, τα μέλη του Σατυανάντασραμ Έλλάδας….

Οι εικόνες έχουν να πουν περισσότερα…….

κτήμα ορίζοντες4

κτήμα Ορίζοντες1

κτήμα Ορίζοντες2

κτήμα ορίζοντες3